Bostøtteberegning

Legg inn opplysninger som gjelder den 1. i måneden du søker støtte til.

Du finner mer informasjon hvis du trykker på spørsmålstegnet i hvert felt.

Les mer om hvem som kan få bostøtte

Merk: Overgangsordningen for uføre blir videreført i 2018. Er du med i overgangsordningen, bør du lese mer om trekket som blir gjort før du legger inn inntekt i kalkulatoren. Overgangsordningen for uføre i 2018

Mer informasjon