Bostøtteberegning

Legg inn opplysninger som gjelder den 1. i måneden du søker støtte til.

Du finner mer informasjon hvis du trykker på spørsmålstegnet i hvert felt.

Les mer om kravene for å få bostøtte

Merk: Uføretrygdede som fikk bostøtte i desember 2014, er omfattet av en overgangsordning. Fra 1. juli blir det gjort ett trekk i inntektene til den uføre før bostøtten blir beregnet. Gjelder dette din husstand, bør du lese mer om trekket før du legger inn inntekt i kalkulatoren Ny uføretrygd 2015

Mer informasjon